EXPONÁT: Spona s obdélnou nožkou

Popis

Germánská jednodílná spona s obdélnou nožkou. Spona je dochována téměř kompletně, je však silně deformovaná. Plochý lučík je beze stop výzdoby, jen od nožky jej odděluje jeden metopovitý článek. Na patce se nachází drobný knoflík. Účelové zařízení s horní tětivou a dvěma závity na obou stranách je deformované. Spona byla vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

Zita a Pavel Priehodovi

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 689718-2/16