EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Germánská dvojdílná samostřílová spona s vysokým zachycovačem. Obloukovitý mírné střechovitě hraněný lučík přechází plynule v lichoběžníkovitě rozšířenou plochou nožku. Z ní vychází vysoký trapézový zachycovač. Účelové zařízení původně dvojdílné se spodní tětivou se nedochovalo. Spona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší fáze starší doby římské

Nálezce

Jan a Vladimír Oulehlovi

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 645672-2/14