EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Téměř kompletně dochovaná římsko-provinciální kolínkovitá spona s půlkruhovou záhlavní destičkou. Záhlavní destička je zdobena po vnějším obvodu vzorem tzv. vlčích zubů. Zespod destičky se nachází zařízení s otvorem na uchycení osy vinutí s háčkem pro upevnění horní tětivy. Vinutí sestává ze čtyř závitů na každé straně. Jehla ulomena. Esovitý, hladký, nezdobený lučík má plankonvexní průřez a plynule přechází v nožku, která je na konci rovně kolmo seříznutá. Zachycovač je vysoký a úzký, se zesíleným lůžkem pro jehlu. Spona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Jan Jeřábek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 593826-16/15