EXPONÁT: Lučíkovitá spona

Popis

Lučíkovitá spona s polokruhovitou záhlavní destičkou a pěti knoflíky. Fragment spony sestává ze záhlavní destičky, se dvěma dochovanými knoflíky, jejichž spojením vznikla pod záhlavní destičkou osa vinutí. Z té se dochovaly pouze drobné železné fragmenty, přidržující knoflíky u záhlavní destičky. Další tři knoflíky byly původně umístěny v otvorech při okraji destičky. Spona je na přední straně zdobená vrubořezovými vzory dvou vstřícně situovaných čočkovitých útvarů a zlacená. Tělo spony je ze stříbra s vysokým obsahem příměsí mědi, cínu, olova a zinku (povrchové měření zobrazené v grafu bylo provedeno na spodní straně lučíku).

Lokalita

Znojemsko

Datace

Doba stěhování národů, 6. století

Rozšíření

Střední a západní Evropa

Nálezce

Rudolf Míča

Chemické složení

Fotografie (5)

Uložení

ARÚB, 593826-8/16