EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Germánská spona s vysokým zachycovačem. Dvojdílné účelové zařízení se nezachovalo, pouze destička na uchycení vinutí se zbytky železné osičky. Podle formy hlavice původně pravděpodobně disponovalo vinutím s dolní tětivou. Na hlavici nad vinutím drobný schodovitý článek ve tvaru trojúhelníku. Střechovitě hraněný lučík je v průřezu trojúhelníkový a od nožky je oddělen drobným článkem. Střechovitě hraněná nožka je na konci zdobena dvojicí příčných rýh a ukončena jednoduchým knoflíkem. Z její spodní části vychází vysoký zachycovač, který má ulomené lůžko na uchycení jehly. Spona byla vyrobena z cínového bronzu s příměsí zinku a olova.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší fáze mladší doby římské

Nálezce

Radoslav Drahoš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 613584-10/16