EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Římsko-provinciální výrazně členěná dvojdílná spona typu Almgren 70. Fasetovaná, zploštělá hlavice s krátkými křidélky nad vinutím. Účelové zařízení bylo původně dvojdílné s horní tětivou, vinutí se nedochovalo. Lučík obdélného průřezu členěn jednoduchým diskovitým uzlíkem. Nožka je zakončená knoflíkem na patce, vychází z ní krátký zachycovač, který je odlomený. Spona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Vyškovsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Lubomír Svoboda

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 648612-1/14