EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Římsko-provinciální výrazně členěná dvojdílná spona typu Almgren 70/73. Fasetovaná, výrazně dovnitř zahnutá hlavice s křidélky nad vinutím. Účelové zařízení je dvojdílné s horní tětivou o osmi závitech. Jehla je částečně ulomená. Lučík obdélného průřezu členěn jednoduchým diskovitým uzlíkem, zespod zploštělým. Nožka je zakončená knoflíkem na patce, vychází z ní krátký trapézový zachycovač. Spona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Jan Fišer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 786128-2/16