EXPONÁT: Jehlice

Popis

Fragment jehlice s pečetítkovou hlavicí. Dřík pod drobným článkem, oddělujícím hlavici od dříku je odlomen. Jehlice je vyrobená z cínového bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Střední až mladší doba bronzová

Nálezce

Antonín Völkl

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-89/15