EXPONÁT: Srp

Popis

Fragment čepele, pravděpodobně ze srpu, odlitého z cínového bronzu.

Lokalita

Vyškovsko

Datace

Mladší až pozdní doba bronzová, kultura popelnicových polí

Nálezce

Miroslav Tulis

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 777331-3/09