EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Římsko-provinciální kolínkovitá spona typu Jobst 13E s polokruhovitou záhlavní destičkou, která je výrazně zdobena vbíjenými vzory, kde se střídavě v linii opakují zrnkovité nebo listovité tvary. Linie jsou uspořádány do oblouků po vnější straně destičky. Účelové zařízení je dvojdílné, vinutí sestává ze 4 závitů na každé straně, horní tětiva je zapřena o háček pod záhlavní destičkou. Jehla se nedochovala. Lučík je průřezu písmene D, esovitě prohnutý, v místě kolínkovitého ohybu zesílen a od záhlavní destičky schodovitě odsazen. Za kolínkovitým ohybem je lučík odlomen. Spona je odlita z cíno-olovnatého bronzu.
 

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (poslední třetina 2. a první třetina 3. století)

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-29/16