EXPONÁT: Spona s hrotitou nožkou

Popis

Germánská spona s hrotitou nožkou. Obloukovitý páskový deformovaný lučík. Hrotitá nožka je na konci stlačená. Účelové zařízení je jednodílné konstrukce, vinutí o 4 závitech s horní tětivou. Část vinutí a jehla se nedochovaly. Spona je vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-118/16