EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Římsko-provinciální výrazně členěná spona typu Almgren 70. Hlavice je trapézovitě prohnutá, nad původně dvoudílným vinutím se nachází křidélka. Lučík střechovitě hraněn, avšak deformován, je členěn jednostranným terčovitým uzlíkem. Z nožky vychází obdélníkový zachycovač. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-67/16