EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Římsko-provinciální kolínkovitá spona typu Jobst 12A-B s trubicí pro vinutí.
Trubice je podélně fasetovaná, horní plošinka je zdobena velmi setřelou rytou klikatkou. Z boku trubice jsou zřetelné částečně vylomené otvory pro zachycení osičky vinutí. Lučík je průřezu klenutý, v místě kolínkovitého ohybu zesílen a od trubice vinutí schodovitě odsazen. Část lučíku s nožkou a zachycovačem se nedochovala, stejně jako účelové zařízení. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (poslední třetina 2. a první třetina 3. století)

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-35/14