EXPONÁT: Opasková zápona

Popis

Fragment zápony z opaskového řetězu. Tyčinkovitá část s předpokládaným háčkem odlomena, zachovala se obdélná destička se třemi otvory, na kterou bezprostředně navazuje oválná zploštělá středová část se zahloubenou spirálovitou výzdobou, doplněnou prohlubní (původně přihrádky pro email, který se nezachoval). Středová část je lemována na straně k tyčinkovitému zakončení žebrem. Ve dvou otvorech v destičce se zachovaly zbytky oček řetízku ze zploštělého drátu. Dorsální část zápony je profilovaná, středová část více vypouklá než ve ventrální části. Zápona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 790346-3/14