EXPONÁT: Opasková zápona

Popis

Část žárem poškozené zápony z řetězového opasku. Zachovala se koncová část s háčkem v podobě koňské hlavy (s téměř neznatelnýma ušima) přecházející ve vývalek, navazující část s očkem pro upevnění je odlomena. Zápona snad prošla sekundární opravou, jsou na ní zřetelné stopy přelití vývalkovité části novým zakončením s háčkem. Na vývalek navazuje odlomené očko, původně oválné s bočními vývalky (zachovány jsou dva). Část s vývalkem a očkem byla původně plochá, po přelití mírně zaoblená. Vývalek byl původně snad svisle rýhován nebo zdoben žebrem/žebry. Zápona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Jan Jakubčík

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 778672-1/17