EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Kelti, Bójové, AG obol, typ Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. př. n. l.
Av.: Plochý hrbol
Rv.: Kůň doleva, pod ním oblouk s drobným plným kroužkem uprostřed, nad ním mírný oblouk

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Mince byla odevzdána spolkem Archeo Moravia, z.s.

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 739201-2/16