EXPONÁT: Obol typu Karlstein

Popis

Kelti, AG obol, typ Karlstein, 2. pol. 1. stol. př. n. l.
Av.: Nezřetelná hlava
Rv.: Kůň doleva, chybná ražba

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 736333-2/16