EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Kelti, Bójové, AG obol, typ Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. př. n. l.
Av.: Po celé ploše hrbol, povrch porušený
Rv.: Kůň doleva, pod ním plný kroužek, nad ním oblouk, z vnější strany uprostřed plný drobný kroužek

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 679119-2/16