EXPONÁT: Obol typu Roseldorf/Němčice

Popis

Kelti, Bójové, AG obol, typ Roseldorf/Němčice, 1. pol. 2. stol. př. n. l.
Av.: Hladký, bez ražby, mírně konvexní
Rv.: Cválající kůň doprava, nad ním tyčka, pod ním lyrovitý symbol
 

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 648701-7/16