EXPONÁT: Kroužek

Popis

Kroužek přibližně okrouhlého průřezu, používáním na jedné straně zúžený. Kroužek by původně pravděpodobně součástí řetězového opasku. Byl odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská, LTC–D (od poloviny 3. do 2. století př. n. l.)

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 648701-1/15