EXPONÁT: Tetradrachma

Popis

Kelti, Pannonie, AE Tetradrachma, typ Kapos, 2. pol. 1. stol. př. n. l.
Av.: Hlava boha Dia v perlovci doprava
Rv.: Kůň doleva, stylizovaný jezdec, resp. jezdkyně (zvýrazněné poprsí), nad hlavou koně oblouk, na koncích tečky
 

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 644579-1/14