EXPONÁT: Opaskový článek

Popis

Žárem poškozený článek (možná zápona) z řetězového opasku. Střední část tvořena plochým kruhem, na přední straně s hlubokými nepravidelnými trojúhelníkovitými vřezy (původně snad přihrádky na email, ale nezachovala se po něm žádná stopa). Na jedné straně je zachovalá obdélníková destička původně se 3 otvory, od kruhové části oddělená tenkým plastickým žebrem, které probíhá i na rubové straně. Vnější žebro ozdobeno a po bocích lemováno pásy stěží zřetelných krátkých rýžek. Na straně proti obdélníkové destičce muselo být jiné ukončení (patrně háček zápony), neboť z kruhu vybíhají 2 ramena (odlomená) a kruhová středová část zde má vnější obvod (nenavazuje na ni destička). Článek byl odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-58/13