EXPONÁT: Kroužek

Popis

Tenký uzavřený kroužek, částečně zřejmě poškozený žárem. Max. vnější průměr 23,1 mm, max. vnitřní průměr 15,4 mm. Průřez 3,8 x 2,8 mm. Náleží ke skupině kroužkových opasků doby laténské. Vyroben byl z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.
 

Uložení

ARÚB, 632520-55/13