EXPONÁT: Závěsek

Popis

Silně profilovaný kuželkovitý závěsek. Očko je proděravěno opotřebením a od horní části tvořené profilovaným vývalkem odděleno krčkem. Půlkulovité zakončení je s horním vývalkem spojeno dvojkónickou střední částí. Závěsek byl odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-68/13