EXPONÁT: Závěsek

Popis

Závěsek z opasku. Tělo závěsku je při frontálním pohledu kapkovitého tvaru, má ale obdélný průřez, na konci je opatřeno kulovitým útvarem, rozděleným hlubokými obloukovitými zářezy do 4 polí (při pohledu zespodu připomínající vířivý čtyřlístek). Kruhové očko je odděleno od těla drobným vývalkem. Na přední straně těla jsou prohlubně (patrně pro vyplnění emailem) ve tvaru půlkruhu, kolmé linie a kapky směřující vzhůru.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-69/13