EXPONÁT: Závěsek

Popis

Opaskový závěsek cívkovitého tvaru s poměrně masivním očkem. Na očko navazuje diskovitý vývalek, střední část tvořena lehce se zužující tyčinkou, zakončenou druhým menším diskem. Závěsek byl odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.
 

Uložení

ARÚB, 632520-70/13