EXPONÁT: Kroužek s nálitky

Popis

Kruh s pěti hráškovitými nálitky. Jeden z nálitků menší, tenčí a vyhnutý vpřed. Poměrně vzávně se vyskytující typ tzv. Knotenringe, kroužku s pěti velkými hráškovitými nálitky. Tento typ má v Čechách a na Moravě jedinou paralelu - ve Stradonicích. Kroužek je odlit z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská, LTC–D (od poloviny 3. do 2. století př. n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 613584-4/14