EXPONÁT: Kroužek s nálitky

Popis

Kruh se čtyřmi zdobenými nálitky. Nálitky zdobeny rýhováním, na třech z nich se nachází vzor mřížky tvořené rýhami (5 × 4,4 × 3,5 × 3), na jednom pouze paralelní rýhy (6×). Podobné kruhové předměty se vyskytují na lokalitách výšinného charakteru (např. Staré Hradsko, Stradonice apod.) a jsou zřejmě součástí koňského udidla – „thráckých typů uzd“. u tohoto exempláře je však použití kroužku v hubě koně kvůli rýhování (přípravy pro emailovou výzdobu) spíše nepravděpodobné, nález má taktéž gracilnější středový kroužek půlkruhového průřezu. Jeho použití je nutné hledat spíše v oblasti estetické než funkční. Předmět je vyroben z cíno-olovnatého bronzu. 

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba laténská, LTC–D (od poloviny 3. do 2. století př. n. l.)

Nálezce

Lubomír Svoboda

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 613584-7/16