EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Římsko-provinciální výrazně členěná spona typu Almgren 84. Dochovala se téměř kompletní spona bez účelového zařízení, mírně deformovaná. Účelové zařízení bylo původně dvojdílně. Lučík je na horní straně střechovitě hraněn, na dolní fasetován. Obě části jsou oddělené jednostranným diskovitým uzlíkem, patku zdobí drobný knoflík. Zachycovač je užší, vysoký. Spona je odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská (od poloviny 2. do 1. třetiny 3. století)

Rozšíření

Spony tohoto typu se běžně vyskytují jak v příhraničních provinciích, tak v samotném barbariku.

Nálezce

Vítězslav Freiwald

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 638781-4/17