EXPONÁT: Spona s hrotitou nožkou

Popis

Kompletně dochovaná jednodílná germánská spona s hrotitou nožkou. Vinutí o čtyřech závitech s horní tětivou. Hlavice a esovitě prohnutý lučík jsou čtyřnásobně jemně hraněny a zespod rovně seříznuty. Stejně hraněná je i hrotitá nožka, od lučíku je oddělena čtyřmi příčnými rýhami. Trojice příčných rýh ji zdobí i těsně před knoflíkovitým ukončením. Zachycovač je utvořen přehnutím nožky, jehla se dochovala celá. Předmět je vyroben z cínové mosazi s příměsí olova.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší až pozdní doba římská

Nálezce

Jan Jeřábek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 638781-4/15