EXPONÁT: Destičkovitá spona

Popis

Téměř kompletně dochovaná, mírně deformovaná, germánská, dvojdílná, destičkovitá spona spirálové konstrukce. Tzv. jetelovitá spona typu Almgren 227. Základová plechová destička je vyříznuta do tvaru čtyřlístku. Lístek na hlavici spony je podstatně menší než další tři. Z účelového zařízení se zachovala pouze destička s otvorem pro uchycení osičky vinutí a s háčkem na spodní tětivu, která vychází zpod hlavice. Vysoký trapézový zachycovač je deformovaný. Spona je vyrobena z mosazi.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší doba římská

Rozšíření

Spony tohoto typu se vyskytují především v oblasti Polabí (Německo, Čechy), ale i na Moravě a Slovensku.

Nálezce

Jan Jeřábek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 657531-41/15