EXPONÁT: Závěsek

Popis

Bronzové kování v podobě kola vozu (tzv. dělené kolečko). Uprostřed v terči otvor. Kolo původně zobrazeno se čtyřmi loukotěmi (Čižmářová 2014, typ III). Obecně se tento typ kování interpretuje jako keltský amulet související s kultem Slunce. Předmět byl odlit z cínovo-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Doba laténská, LTC–D (od poloviny 3. do první poloviny 1. století př. n. l.)

Nálezce

Vítězslav Freiwald

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 645672-1/17