EXPONÁT: Srp

Popis

Fragment čepele blíže neurčitelného typu srpu. V horní části dvě podélná žebra. Předmět byl odlit z cínového bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Střední až pozdní doba bronzová

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 613908-1/14