EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Fragment bronzové jednodílné spony. Římsko-provinciální tzv. výrazně členěná spona typu Almgren 68. Část vinutí o osmi závitech a jehlice jsou odlomeny, lučík je zdeformován. Zachycovač je prolomen dvěma kruhovitými otvory. Lučík výrazně esovitě prohnutý, knoflík na patce neleží v ose nožky. Spona je odlita z cínové mosazi.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Závěr 1. až počátek 2. st. n. l

Nálezce

Jan Walter

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 10040/5-3/11