EXPONÁT: Závěsek

Popis

Jednoduchý, mírně deformovaný bronzový vědérkovitý závěsek. Velmi rozšířená forma mezi Germány doby římské. Bez výzdoby, vyroben z cínového bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-37/15