EXPONÁT: Spona s vysokým zachycovačem

Popis

Germánská spona s vysokým zachycovačem samostřílové konstrukce. Tyčinkovitý hraněný lučík je nad vinutím zdoben dvěma plastickými lištami, stejně tak na přechodu v nožku. Ta je na konci zakončena dalším článkem. Samostřílová konstrukce se spodní tětivou sestává z 4+3 závitů. Spona je odlita z mosazi s příměsí cínu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Přechod starší a mladší doby římské, 2. polovina 2. a počátek 3. století

Nálezce

Martin Wollmuth

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 10040/5-67/11