EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Germánská dvojdílná kolínkovitá spona s pravoúhle zalomeným lučíkem (zhruba typ Almgren 138). Účelové zařízení s horní tětivou se nedochovalo. Lučík je v průřezu plankonvexní, hraněná nožka je zdobena jednoduchým fasetováním. Hlavice je téměř nezřetelná.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Nejmladší fáze starší doby římské

Nálezce

Jan Walter

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 10040/5-10/11