EXPONÁT: Spona s podvázanou nožkou

Popis

Fragment germánské jednodílné spony s podvázanou nožkou. Účelové zařízení chybí, nožka a lučík v průřezu konvexkonkavní, na povrchu jemně podélně fasetovány. Přemět je vyroben z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 646431-3/14