EXPONÁT: Honosný bronzový depot

Popis

Hromadný nález tvořený soupravou šperků – dvou nápažníků, masivních luxusních spon s růžicemi a štítkem zdobeným rytou výzdobou (typ Křenůvky) a háku ukončeného kroužkem

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 35306 – A 35310