EXPONÁT: Depot šperků

Popis

Depot především šperků (zlomky čtyř nákrčníků a dvanácti většinou celých náramků) ale také litých kroužků a srpu

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Eduard Konečný

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52240 – A 52258