EXPONÁT: Depot bronzových předmětů

Popis

Hromadný nález obsahující různé předměty: jemným rytím zdobené náramky, srpy, sekeru s tulejí, dvě zlomené sekery s laloky, zlomky slitků

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Tomáš Přibyl

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52190 – A 52204