EXPONÁT: Depot zlomků suroviny

Popis

Hromadný nález slitků suroviny, unikátním předmětem v depotu je zlomek odlévací formy

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 50117 – A 50121