EXPONÁT: Depot náramků

Popis

Hromadný nález dvou masivních litých, rytím zdobených náramků

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 50486 – A 50487