EXPONÁT: Depot bronzových šperků

Popis

Součásti závěsu – náhrdelníku: kolečkovité závěsky, kroužek, spirálky, lyrovitý závěsek a zlomky štítkové spony s růžicemi

Lokalita

Boskovicko

Datace

Pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Tomáš Lusk

Fotografie (1)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52205 – A 52220