EXPONÁT: Antoninianus – Probus

Popis

Měděný antoninianus, Probus (276–282), ražen v Siscii v roce 278

Avers: Busta panovníka s paprskovitou korunou, IMP C PROBVS PF AVG

Revers: vlevo stojí postava v dlouhém rouchu, podává věnec císaři. Císař drží globus a sceptrum, RESTITVT ORBIS,  */XXIB

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-15/16