EXPONÁT: Follis – Diocletianus

Popis

Měděný follis, Diocletianus (284–305), ražen v Aquilei v letech 302–303

Avers: Ověnčená hlava panovníka, IMP DIOCLETIANVS PF AVG

Revers: Moneta s váhami a rohem hojnosti stojí vlevo, v pravém poli V, v opisu SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR, v exergu AQP

Opatřen otvorem k zavěšení

Lokalita

Znojemsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Jan a Vladimír Oulehlovi

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 657531-7/15