EXPONÁT: Pinzeta

Popis

Jednoduchá bronzová pinzeta s oválnou obloukovitou pružinou a pravidelně se rozšiřujícími rameny (typ Beilke-Voigt I), jejichž rozšířené konce jsou dovnitř zahnuté. Na vnějších stranách se nachází výzdoba – plocha ramen je v polovině délky rozčleněna jednoduchým svazkem dvou příčných rytých rýh. Nad ním je vnější plocha ramen podélně fasetovaná. Těsně pod obloukovitou pružinou se nachází rytý metopovitý článek. Předmět je vyroben z mosazi.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Tato jednoduchá forma pinzety je časově obtížně zařaditelná a vyskytuje se jak v době římské, tak i během stěhování národů. V případě datování tohoto exponátu jsme se přiklonili k časovému zařazení do doby římské.

Nálezce

Antonín Völkl

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 694193-79/15