EXPONÁT: Spona s podvázanou nožkou

Popis

Fragment germánské jednodílné spony s podvázanou nožkou. Tyčinkovitý lučík má kruhový průřez. Nožka je na konci přehnutá a podvázaná kolem dolní části lučíku, čímž se formuje zachycovač. Účelové zařízení se nedochovalo. Spona je vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Vyskytují se od starší fáze mladší doby římské až do pozdní doby římské

Nálezce

Jan Dočekal

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 796603-25/16