EXPONÁT: Dláto

Popis

Čtyřhranné dláto s tulejí, tulej je při okraji zesílena žebrem, pod okrajem se nachází jeden otvor. Patrné jsou odlévací švy. Předmět je vyroben z cínového bronzu. Délka 13,9 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Mladší až pozdní doba bronzová, kultura lužických popelnicových polí

Nálezce

Vlastislav Konečný a Jakub Rozsýval

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52354