EXPONÁT: Jehlice

Popis

Celá bronzová jehlice s vodorovně rýhovanou hlavicí, jehla je částečně deformovaná. Délka 7,5 cm.

Lokalita

Boskovicko

Datace

Doba bronzová

Nálezce

Radek Blažek

Fotografie (2)

Uložení

Muzeum regionu Boskovicka, i. č. A 52331